Contact : 022-2282 9293
Home / Faculty Members
Sr. No. Name of The Staff Qualification
Department of Botany
1 Prof. Mendhulkar Vijay Damodar (HOD) M.Sc. Ph.D.
2 Dr. Saraf Aparna Amit M.Sc. Ph.D.
3 Dr. Kakade Umesh B. M.Sc. Ph.D.
4 Dr. Raut Rajesh Warluji M.Sc., NET, Ph.D.
Department of Chemistry
1 Dr. Tayde Ravibabu Ambadas (HOD) M.Sc., SET, Ph.D.
2 Dr. Malghe Yuvraj Shivram M.Sc., SET, Ph.D.
3 Dr. Patil Raju Maruti M.Sc. Ph.D.
4 Dr. Sonawane Ratnamala M.Sc. Ph.D.
5 Dr. Barabde Gayatri M.Sc. Ph.D.
6 Dr. Kambale Vandana M.Sc., NET, Ph.D.
7 Dr. Ambadekar Sushama Raju M.Sc. SET, Ph.D.
8 Dr. Bangade Vikas M.Sc. SET, Ph.D.
9 Ms. Vilhekar Swati Dinkar M.Sc. NET
10 Ms. Patil Shubhangi Prakash M.Sc. NET
11 Mr. Patil Bhimrao M. M.Sc. NET
Department of Mathematics
1 Dr. Pedgaonkar Anil Anant (HOD) M.Sc., M.Tech, M. Phil. NET, B.Ed. Ph.D.
2 Dr. Selby Jose M.Sc. M. Phil. NET, Ph.D.
3 Mrs. Joshi Sangita Vijay M.Sc.
Department of Microbiology
1 Dr. Vaidya Rajnish Baldeo (HOD) M.Sc. Ph.D.
2 Dr. Jadhav Rupendra M.Sc. NET, Ph.D.
3 Dr. Vaidya Varsha Kaustubh M.Sc. Ph.D.
4 Mrs. Sabnis Shilpa Sachin M.Sc. SET
5 Mrs. Jangam Sangeeta Kedarnath M.Sc. B.Ed. M.Ed. NET, SET, SET( Education)
6 Mr. Choure Rajendra Gangadhar M.Sc. NET
Department of Physics
1 Dr. Kale Rohidas (HOD) M.Sc. SET Ph.D.
2 Prof. Chaudhari Ajay M.Sc. Ph.D.
3 Dr. Kulkarni Shrinivas Bhausaheb M.Sc. Ph.D.
4 Dr. Pravin S. More M.Sc. Ph.D.
5 Mrs. Dange Savita M.Sc. NET
6 Mr. Patil Jayant Motiram M.Sc.
Department of Zoology
1 Dr. Manekar Ashok Prabhakar (HOD) M.Sc. Ph.D.
2 Dr. Andhare Varsha Vijay M.Sc. Ph.D.
3 Dr. Chaugule Alka M.Sc. Ph.D.
4 Dr. Chavan Bhavita Pradeep M.Sc. Ph.D.
5 Dr. Parab Vinayak Vishnu M.Sc. Ph.D.
6 Dr. Sheetal Taware M.Sc. Ph.D.
Department of Biochemistry
1 Dr.Vaidya Varsha Kaustubh (Coordinator)
2 Dr. Jadhav Shekhar Bhagwan M.Sc., NET, Ph.D.
3 Dr. Shedbalkar Utkarsha Ulhas M.Sc., NET, Ph.D.
Department of Environmental Sciences
1 Dr. Malghe Yuvraj Shivram (Coordinator)
Department of Biotechnology
1 Dr. Rupendra Jadhav ( Coordinator)